I always go extreme ways.
-- Niki Lauda
   
Niki Lauda   Name:
Niki Lauda
Type:
Athlete
Nationality:
Austrian
https://www.nutquote.com/quote/Niki_Lauda