Man is only miserable so far as he thinks himself so.
-- Jacopo Sannazaro
   
Jacopo Sannazaro   Name:
Jacopo Sannazaro
Type:
Poet
Nationality:
Italian
Birth:
1458
Death:
1530
https://www.nutquote.com/quote/Jacopo_Sannazaro